Jak se obléknout na trénink Aikido a co si vzít sebou?

Aikido-gi – cvičební úbor

Na trénincích Aikido se používá cvičební úbor keiko-gi nebo dogi, označení kimono není úplně správné, ale často používané. Často se prodává v provední pro karate nebo pro judo. Karate-gi je slabší a pro tréninky Aikido nevhodné. Judo.gi má pevnější konstrukci a je vhodnější. Ve spocializovaných obchodech lze koupit aikido-gi, je optimalizované pro Aikido, např. má kratší rukávy, což cvičící ocení pro úchopovách technikách nebopro cvičení se zbraněmi.

Aikido-gi, Keiko-gi

Obi – pásek

Pásek je nezbytnou součástí Aikido-gi, obvykle bývá při koupi součástí Aikido-gi. V Aikido se setkáte a používají se jen dvě barvy, bílá a černá. Žákosvké stupně, tzn. do 1. kyu nosí bílý pásek a mistrovské stupně od 1. danu nosí černý pásek.

Obi – pásek

Hakama

Hakama je tradiční „kalhotová suknice“, v aikido se používá černá nebo tmavě modrá. Nosí se obvykle od vyššího stupně pokročilosti, v našem dojo od 3. kyu chlapci a od 4. kyu dívky.

Hakama

Zbraně
Na každém tréniku cvičíme i se zbraněmi. Zbraně, které se učíme ovládat na hodinách Aikido je meč –boken, tyč – jo a nůž – tanto, označení za pomlčkou je japonské označení.

Aikido, cvičení se zbraněmi

Na každém tréniku cvičíme pravidelně i se zbraněmi. Většinou jim věnujeme první čtvrtinu tréninku. Zbraně které se učíme ovládat an hodinách Aikido je meč, tyč a nůž. Tyto znraně mají i své japonské označení boken, jo a tanto.

Cvičení s japonským mečem se nazývá Iaido, někdy se toto umění nazývá umění tasení meče. Na začátku se používá dřevěný meč – boken a později je možné přejít na japonský meč katana. Cvičení s tyčí JO /džo/ se také nazývá JODO /džodó/, při těchto cvičeních klademe důraz na bezchybnou manipulaci a ovládání tyče, cvičíme základní suburi a dále i kata, které pak aplikujeme do našich technik.

Další a poslední zbraní kterou používáme v Aikido je nůž /tatno/. Učíme obranu proti různým útokům nožem, včetně jeho odebrání. Všechny tyto techniky korespondují a někdy i vysvětlují techniky beze zbraně a proto se tomuto cvičení komplexně věnujeme.

Aikido Praha - pravidla dojo - Miroslav Brožíček

Pravidla chování v dojo

Při vstupu do dojo je třeba si uvědomit, že jsem na tréninku bojového umění.

Z tohoto holého faktu pak vychází tyto pravidla.

Obecné pravidlo, které platí napříč všemi tělocvičnami. Choďte na každý trénink včas. Pokuď se opozdíte, vyčkejte v seize na okraji tatami na pokyn trenéra.

Pravidlo číslo jedna "1" Chovám se a cvičím tak, abych nezranil sebe ani nikoho dalšího. Proto respektuji veškeré pokyny trenéra.

Kodex chování v Aikido dojo

 • Před vstupem do dojo je vhodné umýt si nohy.
 • Čas vyhrazený na trénink je omezen a čím dříve poskládáme tatami, tím déle budeme cvičit.
 • Při vstupu do dojo pozdravit úklonou směrem ke středu dojo a při vstupu na tatami v seize změrem k obrazu zakladatele.
 • Při nástupu vždy nejprve sedí nejvyšší technické stupně a následně nižší a lidé bez keiko gi (z leva do prava).
 • Trénink může začít krátkou meditací v seize (mokusó) a vždy pozdravem.
 • Pokud se opozdíte, vyčkejte, nevstupujte do dojo a snažte se co nejméně rušit.
 • Tradiční japonský pozdrav na začátku tréniku: „Onegai shimasu“ – "prosím dejte mi", ve smyslu "prosím učte mě".
 • Tradiční japonský pozdrav na konci tréniku: „Domo arigato gozaimashita“ = „děkuji, že jsem se mohl něco naučiť“.
 • Rozcvička je důležitá. Pokud ji nestihnete, rozcvičte se alespoň krátce před vstupem do dojo. Před i po cvičení se vždy ukloňte partnerovi.
 • Potřebujete-li při tréninku mluvit s trenérem, pak se postavte a malou úklonou v postoji mu dejte najevo, že s ním potřebujete hovořit.
 • Při předvádění techniky sledujte výklad v seize či v anze, neležte, nestůjte, neopírejte se o zeď. Po ukázce vždy následuje úklona učiteli.
 • Pokud potřebujete opustit tatami, informujte o tom učitele!
 • Nikdy nesedejte zády k obrazu O-senseie.
 • Nikdy necvičte pod vlivem alkoholu, lehkých nebo tvrdých drog a léků ovlivňujících pozornost nebo vědomí.
 • Na tatami není zdvořilé jíst ani pít.
 • Před tréninkem odložte šperky, prsteny, náušnice, náramky, hodinky, apod.
 • Vypínejte své mobilní telefony.
 • Je zdvořilé věnovat plnou pozornost a koncentraci výkladu i cvičení, nečekat, nezdržovat, nevybírat si pro cvičení stále stejného partnera, nepovídat si, neodcházet z tatami odpočinout si, napít se, telefonovat atd.