Aikido Camp – 2022

Tradičně pořádáme letní AikidoCamp pro děti i dospělé v termínu 13.-20.8.2022 v Lužanech na Jičínsku. Camp/tábor je koncipován jako zájmový se zaměřením na Aikido a japonskou kulturu. Předchozí znalost Aikido není podmínkou, děti nepolíbení Aikidem zapadnou. Camp je spíše veden tak, aby přiblížil a vyzvihl principy chování samurajů a to ve smyslu fér jednání, pomáhat slabším, čest atd.

Dále se snažíme mnoha aktivitami rozvíjet outdoorové dovednosti, rozdělání ohně, první pomoc v přírodě, výroba pastí, orientace v terénu… Dále pořádáme i výlet po okolí vždy s určitnou tématikou.

Spíme v chatkách po 4, bříška si plníme ve spřátelené restauraci kde nám vaří plnou penzi a to vždy z čerstvých surovin. Pitný režim máme zajiště zásobou pitné vody. Camp je plný aktivit sportovního i intelektuálního charakteru. Když je hezké počasí a to bývá v tomto období skoro vždy, koupání je pak skvělá zábava. No bavíme se tak aby se zapojili všichni děti i dospělí.

Chceš se naučit pár hustých Aikido technik? Nebo sekat s japonským mečem? Co třeba házet nožem? Co třeba vázat lodní uzel? Rozdělat oheň, nebo vymyslet bojový pokřit pro svůj klan? Je toho podstatně víc co tě čeká na Aikido Campu.

Veškeré informace jsou na letáku zde ke stažení -> AikidoCamp 2022 – LETAK
Příhláška na AikidoCamp je zde ke stažení -> AikidoCAMP 2022 – PRIHLASKA

Aikido, cvičení se zbraněmi

Na každém tréniku cvičíme pravidelně i se zbraněmi. Většinou jim věnujeme první čtvrtinu tréninku. Zbraně které se učíme ovládat an hodinách Aikido je meč, tyč a nůž. Tyto znraně mají i své japonské označení boken, jo a tanto.

Cvičení s japonským mečem se nazývá Iaido, někdy se toto umění nazývá umění tasení meče. Na začátku se používá dřevěný meč – boken a později je možné přejít na japonský meč katana. Cvičení s tyčí JO /džo/ se také nazývá JODO /džodó/, při těchto cvičeních klademe důraz na bezchybnou manipulaci a ovládání tyče, cvičíme základní suburi a dále i kata, které pak aplikujeme do našich technik.

Další a poslední zbraní kterou používáme v Aikido je nůž /tatno/. Učíme obranu proti různým útokům nožem, včetně jeho odebrání. Všechny tyto techniky korespondují a někdy i vysvětlují techniky beze zbraně a proto se tomuto cvičení komplexně věnujeme.

Pravidla chování v dojo

Při vstupu do dojo je potřeba si uvědomit, že jsem na tréninku bojového umění. Z tohoto holého faktu vychází tyto pravidla.

Obecné pravidlo, které platí napříč všemi tělocvičnami.
Snažte se přijít na trénink včas. Pokuď se opozdíte, vyčkejte v seize na okraji tatami na pokyn trenéra.

Pravidlo číslo jedna, chovám se a cvičím tak, abych nezranil sebe ani nikoho dalšího.
Proto respektuji veškeré pokyny trenéra.

Další pravidla jsou nutná právě i z hlediska přehledu o trenéra o zdravotním stavu všech učastníků tréninku.

 • Neodcházej z dojo bez vědomí trenéra.
 • Co nejdříve informuj trenéra o všech zdravotních problémech, nemocech a zejména úrazech.
 • Je důležité respektovat zdravotní stav partnera, jeho přání, schopnosti a zkušenosti.

Několik pravidel a zásad chování v dojo:

 • Před vstupem do dojo je vhodné umýt si nohy.
 • Čas vyhrazený na trénink je omezen a čím dříve poskládáme tatami, tím déle budeme cvičit.
 • Při vstupu do dojo pozdravit úklonou směrem ke středu dojo a při vstupu na tatami v seize změrem k obrazu zakladatele.
 • Při nástupu vždy nejprve sedí nejvyšší technické stupně a následně nižší a lidé bez keiko gi (z leva do prava).
 • Trénink může začít krátkou meditací v seize (mokusó) a vždy pozdravem.
 • Pokud se opozdíte, vyčkejte, nevstupujte do dojo a snažte se co nejméně rušit.
 • Tradiční japonský pozdrav na začátku tréniku: „Onegai shimasu“ – „prosím dejte mi“, ve smyslu „prosím učte mě“.
 • Tradiční japonský pozdrav na konci tréniku: „Domo arigato gozaimashita“ = „děkuji, že jsem se mohl něco naučiť“.
 • Rozcvička je důležitá. Pokud ji nestihnete, rozcvičte se alespoň krátce před vstupem do dojo. Před i po cvičení se vždy ukloňte partnerovi.
 • Potřebujete-li při tréninku mluvit s trenérem, pak se postavte a malou úklonou v postoji mu dejte najevo, že s ním potřebujete hovořit.
 • Při předvádění techniky sledujte výklad v seize či v anze, neležte, nestůjte, neopírejte se o zeď. Po ukázce vždy následuje úklona učiteli.
 • Pokud potřebujete opustit tatami, informujte o tom učitele!
 • Nikdy nesedejte zády k obrazu Osenseie.
 • Nikdy necvičte pod vlivem alkoholu, lehkých nebo tvrdých drog a léků ovlivňujících pozornost nebo vědomí.
 • Na tatami není zdvořilé jíst ani pít.
 • Před tréninkem odložte šperky, prsteny, náušnice, náramky, hodinky, apod.
 • Vypínejte své mobilní telefony.
 • Je zdvořilé věnovat plnou pozornost a koncentraci výkladu i cvičení, nečekat, nezdržovat, nevybírat si pro cvičení stále stejného partnera, nepovídat si, neodcházet z tatami odpočinout si, napít se, telefonovat atd.